Videoer: Pap og papir

Mere end 50% af al affald genereret hos virksomheder er pap.