Transparent

Om Mil-tek

Mil-tek blev grundlagt i Danmark i 1992, og i dag leverer vi trykluftdrevne, affaldsminimerende løsninger til virksomheder af enhver art – i hele verden. Læs mere om vores tilblivelse, opbygning og visioner her.

Fra affaldsproblemer i Tim brugs i 90’erne…

I en brugsforretning i Tim i 1992 tog daværende brugsuddeler, Kristian Skannerup, en beslutning. Han ville finde en løsning på alt det pap- og plastaffald, som var evig kilde til rod i baglokalet og som konstant skulle foldes og presses sammen manuelt. To uger senere var den første version af en luftdreven Mil-tek ballepresser skabt – en støjsvag, sikker og brugervenlig maskine til at komprimere affald. Ret hurtigt steg efterspørgslen på Kristians maskine, og han skiftede brugsen ud med udvikling af Mil-tek A/S i samarbejde med hustruen Mona.

På billedet ses Kristian med den første Mil-tek maskine, som stadig virker den dag i dag.

…til stor virksomhed med global tilstedeværelse

I dag, 30 år senere, er Mil-tek til stede i mere end 30 lande og har leveret over 53.000 affaldsløsninger på verdensplan. Mil-teks ballepressere og komprimatorer sælges i Danmark samt gennem dedikerede franchisetagere verden over. Alle maskiner bliver dog produceret hos danske underleverandører, inden de bliver monteret og gennemtestet på virksomhedsadressen i Ulfborg.

På billedet her ses franchisetagerne samlet i Ulfborg i 2022.

Familieejet og familiedrevet

Mil-tek er en familieejet og familiedrevet virksomhed, som også prioriterer tætte relationer med de mange franchisetagere rundt i verden.

Kristian og Mona Skannerups sønner, Mads Skannerup og Jesper Skannerup, har begge været en del af Mil-tek som ansatte i mange år. I 2019 blev det første spadestik til et generationsskifte så taget, da 2/3 af Mil-tek koncernen blev solgt til sønnerne.

I dag ejes Mil-tek af Mads, Jesper og Kristian, hvoraf sidstnævnte stadig er en del af virksomhedens drift. Og selvom de i dag driver et internationalt setup, holder familien fast i Mil-teks DNA som værende en solid, vestjysk virksomhed med højt til loftet.

Affald er et biprodukt af enhver forretning. Men vi tror på at vi kan minimere den negative effekt, som affald har på både din virksomhed og på miljøet.

Løsninger til bedre og mere miljøvenlig affaldshåndtering

Miljø og klima er en stor del af Mil-teks kerneværdier og forretningskoncept. Og vores blå, luftdrevne affaldspressere er skabt for at hjælpe virksomheder af enhver slags med at administrere og afhænde deres affald på en både effektiv og miljøvenlig måde. Ballepressernes patenterede ECOdrive system reducerer energiforbruget med op til 60%.

Med Mil-teks samlede produktlinje – der består af trykluftsdrevne, hydrauliske og elektriske maskiner – kan du komprimere og genanvende stort set alle materialer – herunder pap, papir, blød og hård plast, flamingo, dåser, blandet restaffald og farligt affald.

Vores mission og vision

Mil-teks mission er at minimere alle former for affald for virksomheder af enhver størrelse, ved at hjælpe med at implementere effektive affaldsløsninger, der optimerer den gennemgående affaldshåndtering.

Vores vision er at være en førende leverandør af affaldspressere og komprimatorer, med omfattende ekspertise inden for affald og håndtering heraf, genbrug, teknologi og økonomi, i et sikkert og sundt miljø. Med en Mil-tek-løsning skal vores kunder kunne håndtere deres affald på den mest effektive og omkostningsbesparende måde.

ISO Standarder: Et løfte om kvalitet og miljøhensyn

Mil-tek ønsker at udvikle og producere produkter i overensstemmelse med såvel vores kunders som myndighedernes forventninger og krav. For at imødekomme disse krav har Mil-tek skabt et ledelsessystem, der opfylder kravene i både DNV ISO 9001:2015 og DNV ISO 14001:2015.

Se certificeringerne herunder:

DNV ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – DK

DNV ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – ENG

Sikkerhed er en del af designet

For Mil-tek er sikkerhed altafgørende. Siden den første maskine så dagens lys i 1992, har vi endnu ikke været nødsaget til at gøre brug af vores produktansvarsforsikring. Mil-tek affaldspressere og komprimatorer er enkle, nemme og sikre at betjene og med indbyggede, fejlsikre mekanismer. De gennemgår løbende strenge tests for at overholde globale sikkerhedsstandarder.

Vores sikkerhedsgaranti er ikke kun relateret til vores maskiner. Vores løsninger er skabt med henblik på at skabe sikre arbejdsmiljøer, hvor brugerne af vores maskiner undgår tunge løft, hvor baller er spændt sikkert og i en optimal arbejdshøjde, og hvor maskinstøj er minimal.

Mil-teks forretningsetik:

  • Mil-tek deltager åbent og aktivt i kvalitets- og miljøforbedringer med en helhedsorienteret tilgang, der tager højde for kunder, produkter, medarbejdere og miljø.
  • Mil-tek vil uddanne sine medarbejdere til at deltage aktivt i kvalitets- og miljøarbejdet.
  • Mil-tek vil arbejde sammen med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer af produkter og processer.
  • Mil-tek vil overvåge og registrere produkt- og proceskontrolresultater, processer og produktfejl samt feedback fra medarbejdere, kunder og leverandører.
  • Mil-tek vil implementere løbende kvalitets- og miljøforbedringer, herunder renere teknologi og bedre udnyttelse af ressourcer og energi, hvor det er muligt.
  • Mil-tek forpligter sig til at reducere affald og emissioner fra processer samt forhindre forurening og ulykker i disse processer og praksis
  • Mil-tek vil tilskynde leverandører til at levere kvalitets og miljørigtige råvarer, produkter og tjenester.
  • Mil-tek vil overholde alle love og myndighedskrav, da Mil-teks aktiviteter er underlagt og overholder kravene i DNV ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
  • Mil-tek A/S kommunikerer åbent med medarbejdere, interessenter, tilsynsmyndigheder, kunder og offentligheden om de miljø- og arbejdsforhold, der er forbundet med virksomhedens processer og produkter.

Har du spørgsmål?

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan Mil-tek kan hjælpe din virksomhed med at optimere jeres affaldshåndtering.

Skriv hvad du har brug for, så tager vi kontakt snarest.