Transparent

Mil-tek – Om os

Mil-tek blev grundlagt i Danmark i 1992, og i dag leverer vi affaldsminimerende løsninger til virksomheder af enhver art – i hele verden. Læs mere om vores tilblivelse, opbygning og visioner her.

Den første affaldspresser fra 1992 satte fart i forretningen.

I 1992 var Kristian Skannerup brugsuddeler i et vestjysk supermarked. Han var træt af alt det pap- og plastaffald, som var evig kilde til rod i baglokalet og som konstant skulle foldes og presses sammen. Tidsspildet var enormt og der skulle findes en anden løsning. To uger senere var den første version af en luftdreven Mil-tek ballepresser skabt – en støjsvag, sikker og brugervenlig maskine, der kunne komprimere al den pap og plast der var kilde til frustration og tabte ressourcer. Efterspørgslen på Kristians maskine steg hurtigt, og han skiftede brugsuddeler-stillingen ud med udvikling af Mil-tek A/S i samarbejde med hustruen Mona.

På billedet ses Kristian med den første Mil-tek maskine fra 1992, som stadig virker den dag i dag.

Danske maskiner øger genbrugsrate i hele verden.

I dag, over 30 år senere, er Mil-tek til stede i mere end 30 lande og har leveret over 53.000 affaldsløsninger på verdensplan. Mil-teks ballepressere og komprimatorer sælges fra hovedkvarteret i Danmark samt gennem dedikerede franchisetagere verden over. Alle maskiner bliver dog produceret hos danske underleverandører, inden de bliver monteret og gennemtestet på virksomhedsadressen i Ulfborg.

I dag ejes og drives Mil-tek af Kristians sønner, Mads Skannerup og Jesper Skannerup. Selvom de driver et internationalt setup, holder familien fast i Mil-teks DNA som værende en solid, vestjysk virksomhed med højt til loftet.

“Affald er et biprodukt af enhver forretning. Men vi tror på at vi kan minimere den negative effekt, som affald har på både din virksomhed og på miljøet.”

Mil-teks mission: Det skal være nemt for alle slags virksomheder at håndtere affald mere bæredygtigt.

Miljø og klima er en stor del af Mil-teks kerneværdier og forretningskoncept. Vores blå, luftdrevne affaldspressere er skabt for at hjælpe virksomheder af enhver slags med at administrere og afhænde deres affald på en både effektiv og miljøvenlig måde, så virksomheder i højere grad kan bidrage til mere genbrug og CO2-reduktion. Ballepressernes patenterede ECOdrive system reducerer energiforbruget med op til 60%, og de færdigt komprimerede baller kan sendes direkte til genbrug.

Med Mil-teks samlede produktlinje – der består af trykluftsdrevne, hydrauliske og elektriske maskiner – kan du komprimere og genanvende stort set alle materialer – herunder pap, papir, blød og hård plast, flamingo, dåser, blandet restaffald og farligt affald.

ISO Standarder: Et løfte om kvalitet og miljøhensyn

Mil-tek ønsker at udvikle og producere produkter i overensstemmelse med såvel vores kunders som myndighedernes forventninger og krav. For at imødekomme disse krav har Mil-tek skabt et ledelsessystem, der opfylder kravene i både DNV ISO 9001:2015 og DNV ISO 14001:2015.

Se certificeringerne herunder:

DNV ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – DK

DNV ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – ENG

Sikre maskiner er en selvfølgelighed. Det er sikre arbejdsmiljøer også.

For Mil-tek er sikkerhed altafgørende. Siden den første maskine så dagens lys i 1992, har vi endnu ikke været nødsaget til at gøre brug af vores produktansvarsforsikring. Mil-tek affaldspressere og komprimatorer er enkle, nemme og sikre at betjene og med indbyggede, fejlsikre mekanismer. De gennemgår løbende strenge tests for at overholde globale sikkerhedsstandarder.

Vores sikkerhedsgaranti er ikke kun relateret til vores maskiner. Vores løsninger er skabt med henblik på at skabe sikre arbejdsmiljøer, hvor brugerne af vores maskiner undgår tunge løft, hvor baller er spændt sikkert og i en optimal arbejdshøjde, og hvor maskinstøj er minimal.

Mil-teks forretningsetik:

  • Mil-tek deltager åbent og aktivt i kvalitets- og miljøforbedringer med en helhedsorienteret tilgang, der tager højde for kunder, produkter, medarbejdere og miljø.
  • Mil-tek vil uddanne sine medarbejdere til at deltage aktivt i kvalitets- og miljøarbejdet.
  • Mil-tek vil arbejde sammen med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer af produkter og processer.
  • Mil-tek vil overvåge og registrere produkt- og proceskontrolresultater, processer og produktfejl samt feedback fra medarbejdere, kunder og leverandører.
  • Mil-tek vil implementere løbende kvalitets- og miljøforbedringer, herunder renere teknologi og bedre udnyttelse af ressourcer og energi, hvor det er muligt.
  • Mil-tek forpligter sig til at reducere affald og emissioner fra processer samt forhindre forurening og ulykker i disse processer og praksis
  • Mil-tek vil tilskynde leverandører til at levere kvalitets og miljørigtige råvarer, produkter og tjenester.
  • Mil-tek vil overholde alle love og myndighedskrav, da Mil-teks aktiviteter er underlagt og overholder kravene i DNV ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
  • Mil-tek A/S kommunikerer åbent med medarbejdere, interessenter, tilsynsmyndigheder, kunder og offentligheden om de miljø- og arbejdsforhold, der er forbundet med virksomhedens processer og produkter.

Mil-tek planter KLIMAskov
og bruger grøn strøm

Fordi vi som virksomhed gerne vil bidrage til
bæredygtig udvikling og passe på miljøet.

CO2 neutralt website

Mil-tek Danmark A/S er deltager i ordningen for CO2-neutrale hjemmesider. Det betyder, at CO2-udledningen fra både websitet og brugerne af websitet er neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker bl.a. ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (eks. vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter.

Klik her for at se certificatet

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre om hvordan Mil-tek kan hjælpe din virksomhed med at optimere jeres affaldshåndtering, så ring til os på 9675 8206 eller brug formularen her.