Transparent
Topbillede

Offshore & Shipping – korrekt håndtering af affald

Inden for offshore og shipping er der en streng lovgivning om affaldshåndtering og den plads, dét optager. Med baggrund i restriktionerne inden for MARPOL, kan Mil-tek hjælpe jer med en simpel, effektiv og optimeret løsning til at komprimere det affald, I genererer.

Affald om bord, eller over bord?

Marpol 73/78 er den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. Denne enormt vigtige regulering er afgørende i reguleringen af affald fra skibe og maritime fartøjer, men lægger et stort pres på disse i forhold til at håndtere affald korrekt om bord.

Mil-tek vejleder i bæredygtige løsninger til affaldshåndtering, der er designet til at minimere den plads I skal og må afsætte til håndtering af jeres affald. Små, enkle løsninger med global effekt, som gør at I én gang for alle får fuldstændig styr på jeres affald.

Er plads en mangelvare?

Når man opererer til søs spiller sikkerhed og plads begge en afgørende rolle. Hvordan I håndterer jeres almindelige våd/køkkenaffald og genanvendelige materialer, giver en god indikation af hvordan I udnytter jeres plads. Ikke nok med at Mil-tek affaldspressere er yderst sikre og simple at betjene – de er også designet til at kunne installeres i lukkede miljøer, såvel på landjorden som til søs.

Med vores løsningern kan affald generelt komprimeres med en volumen på 10:1. Det kan sikre en pæn og ryddelig løsning på et ellers konstant problem. 90% af vores maskiner kan fås i rustfri stål, så de kan håndtere de mest hårde miljøer, de må blive udsat for.

Optimer affaldshåndtering ombord på skibe

Mil-teks sortiment af luft-drevne blå ballepressere og komprimatorer er faktisk grønne, i den forstand, at de er lavet til at optimere affaldshåndtering og hjælpe jer med at kontrollere og bortskaffe jeres affald på en ansvarlig og miljøvenlig måde.

Alt fra krydstogtskibe til offshore rigge har dagligt store mængder af blandet affald, som skal håndteres. Ved at optimere affaldshåndtering om bord, vil I ikke blot opleve at arbejdsmiljøet bliver forbedret, det gavner også medarbejdernes daglige arbejdsgang og hjælper derved til at minimere spild af både tid, plads og penge.

Unikke fordele

– Komprimér al affaldet og udnyt pladsen bedre –

– Komprimer alt, lige fra pap og plast til madaffald og dåser –

– Maskinerne kan kobles på eksisterende trykluft system –

– Opnå et renere og mere overskueligt arbejdsmiljø –

– Få én samlet løsning for al affaldshåndtering-

– Simple og sikre komprimatorer at betjene og vedligeholde –

Kontakt os

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe med at optimere jeres affaldshåndtering.

Ring til os på 9675 8206 eller brug formularen her, så vender vi tilbage hurtigst muligt.