Transparent
Topbillede

Bortskaffelse og genbrug af isoleringsmateriale

Isoleringsuld, som bruges flittigt i særligt byggeri, er blandt de mest genanvendelige materialer der findes. Alligevel ender meget af det stadig som affald på lossepladser.

Minimering af isolering

Isoleringsmaterialer fylder meget som affald. Og mange virksomheder kører det stadig til deponi i “luftig tilstand”, hvilket har en konsekvens for både arbejdstid, penge og miljø.

Med en Mil-tek isoleringskomprimator får du en løsning til minimering af jeres isoleringsmateriale.

Komprimatoren kan reducere isoleringsmateriale med en volumen på over 90 %, og det komprimerede materiale er efterfølgende klar til genbrug og kræver ingen yderligere behandling.

Genbrugsklar isolering

Bygge- og anlægsvirksomheder anvender, håndterer og bortskaffer store mængder mineraluld, glasuld og stenuld i hele deres drift. Når disse materialer har været igennem en IC60, hvor de bliver neddelt til mindre stykker og ender som “mel”, er de 100 % genanvendelige.

Genanvendelse af isolering er særligt relevant for virksomheder, der genererer store mængder isoleringsaffald, samt på byggepladser og genbrugspladser.

Bidrag til cirkulær økonomi

Genbrug af isoleringsmateriale stimulerer den cirkulære økonomi, da der ved genbrug spares betydelige mængder råstoffer til fremstilling af nye materialer.

Som virksomhed kan man derfor forbedre sit miljøhensyn, ved at bortskaffe isoleringsaffald på denne måde.

Se i animationsvideoen hvordan IC60 fra Mil-tek spiller en nøglerolle i cirkulær økonomi.

Video: Isoleringskomprimering “in action”

I denne video kan du se en IC60 i brug på et genbrugscenter i Vejle.

Har du spørgsmål?

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan Mil-tek kan hjælpe din virksomhed med at optimere jeres affaldshåndtering.

Skriv hvad du har brug for, så tager vi kontakt snarest.