Transparent
Topbillede

Affaldshåndtering og genbrug for skoler og institutioner

Inden for uddannelsessektoren kræves der effektive affaldsløsninger, for at kunne håndtere de konstante og varierede affaldskilder der genereres.

Affaldsløsninger til skoler, gymnasier & universiteter

Papir, pap, plast og fødevareaffald. Det er nogle af de affaldstyper, som uddannelsesinstitutioner dagligt genererer og skal håndtere. Enhver uddannelsesinstitution er desuden underlagt meget specifikke krav, når det kommer til affaldshåndtering, hvad angår blandt andet sikkerhed og hygiejne. Alt i alt kræver denne branche derfor nogle helt særlige affaldshåndteringsløsninger.

Mil-teks affaldspressere og Infinity affaldssorteringssystem imødekommer ting som pladsbegrænsning, affaldsopbevaring, sikkerhed og driftskrav samt miljø- og hygiejnestandarder. I kan med vores løsninger sortere og minimere det daglige affald markant, på en nem og sikker måde, alt imens I sparer store mængder tid og plads, og institutionen sparer omkostninger til affaldshåndtering.

Håndtering af affald skal være sikkert

I uddannelsessektoren bliver affaldshåndteringen på daglig basis udført af ansatte med forskellige baggrunde og færdigheder. Derfor er det ekstra vigtigt, at det udstyr, der bruges til affaldshåndtering, er sikkert og forsvarligt at bruge for alle slags medarbejdere.

Pap- og plastpressere fra Mil-tek til at komprimere pap og plast er sikre og nemme at benytte. De har indbyggede sikkerhedsmekanismer, der bevirker at brugerne kun har brug for en kort introduktion af en uddannet Mil-tek service-tekniker, i hvordan maskinen betjenes. I fremtiden kan disse brugere uddanne deres kollegaer i, hvordan maskinen benyttes på rette vis.

“There is no Planet B”

Klima, klimaændringer og bæredygtighed er på dagsordenen på flere måder inden for uddannelsessektoren – og en stor del af den yngre generation er meget bevidst om klimapåvirkning i dag. Der er dermed et oplagt grundlag for fokus på bedre og mere miljøvenlig affaldshåndtering på skoler, både som ledelsesfokus men også blandt elever og lærere på gulvet, som jo i høj grad står for eksekveringen i hverdagen.

Alt ved en Mil-tek affaldspresser er designet til at gavne miljøet: øge mængden af genanvendeligt affald, reducere energien og omkostningerne ved at transportere affald og ikke mindst reducere CO2-aftryk.

Fra børnehaver til skoler, gymnasier og universiteter er en effektiv affaldshåndteringsløsning afgørende, så også uddannelsessektoren kan bidrage til en højere grad af genanvendelse og passe på vores “Planet A”.

Har du spørgsmål?

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe med at optimere jeres affaldshåndtering.

Ring til os på 9675 8206 eller brug formularen her, så vender vi tilbage hurtigst muligt.