Transparent
Topbillede

Bortskaffelse og genbrug af glas

Industrier som barer, restauranter, hoteller og vaccinationscentre håndterer alle store mængder engangsglas. Komprimering af dette glas resulterer i mere effektiv opbevaring samt en højere grad af genbrug.

Komprimering af glas affald

Nøglen til effektiv genanvendelse af materialet glas, som i øvrigt kan genbruges igen og igen, er korrekt sortering og minimering.

En Mil-tek glasknuser er en enkel og effektiv måde at bortskaffe glas på. I maskinen knuses glasset, med en volumen reduktion på over 90 %, hvilket gør at jeres glas affald fylder langt mindre under opbevaring, samt at den senere transport ved afhentning er langt nemmere.

Glas affald i barer og restauranter

Travle barer og restauranter håndterer store mængder glasflasker fra vin, vand og sodavand i deres daglige drift. For flasker som ikke indgår i returpolitikker, er det væsentligt hvordan disse håndteres som affald. Mange steder har man et område til glas affald, hvilket er en støjende, uhygiejnisk og ineffektiv metode til opbevaring af glas. I sådanne tilfælde skal beholdere også skiftes og tømmes, mens flaskerne selv skaber uønsket støjforurening og også en sikkerhedsrisiko for medarbejdere, såfremt der er knust glas imellem.

En glasknuser fylder ikke meget og kan placeres dér hvor man har behov for at knuse glasset, ligesom den forbedrer hygiejne og sikkerhed ved at inddæmme glasaffaldet.

Glasknusning i farmaceutisk produktion

En Mil-tek glasknuser har en bred vifte af anvendelser ud over glasflasker.

Eksempelvis har farmaceutiske virksomheder blandt andet oplevet en stigning i produktion og brug af glasampuller, der bruges til distribution af vaccinationer. Disse kan også enkelt og effektivt destrueres i en glasknuser.

Video: Glasknuser til destruktion af covid-19 ampuller

I forbindelse med coronaepidemien valgte en række vaccinecentre at indsætte Mil-tek glasknusere til at håndtere de tomme glasampuller fra covid-19 vaccinerne. På den måde skulle sundhedspersonalet ikke spilde tid og ressourcer på unødig håndtering af affald.

Samtidig var knusning og destruering af ampullerne med til at minimere volumen af glasaffaldet og ikke mindst eliminere risikoen for at kriminelle ville få mulighed for at forfalske vacciner.

Har du spørgsmål?

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan Mil-tek kan hjælpe din virksomhed med at optimere jeres affaldshåndtering.

Skriv hvad du har brug for, så tager vi kontakt snarest.