Transparent
Topbillede

Mil-tek investerer i KLIMAskov og VINDenergi

Miljø og klima er en stor del af Mil-teks kerneværdier.

Vi har derfor investeret i konkrete tiltag, som reducerer vores CO2 aftryk samt bidrager til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

111 træer til KLIMAskov

KLIMAskov plantes forskellige steder i Danmark i et samarbejde mellem Scanenergi og Hedeselskabet. KLIMAskov plantes som fredskove, hvilket betyder at de bliver opretholdt og ikke fældet eller udstykket.

Ved at købe træer til KLIMAskov kan virksomheder kompensere for CO2-udledningen fra deres forbrug – fordi træerne binder CO2, som derfor mindskes i atmosfæren – samt bidrage til mere biodiversitet og grønne områder for fremtidige generationer.

I 2023 bidrager Mil-tek med 111 træer til etablering af KLIMAskov for at kompensere for vores elforbrug
I disse træers levetid optager de CO2 svarende til 28 ton, hvilket er den mængde, Mil-tek forventes at udlede fra vores elforbrug i løbet af 2023.

Vi bruger “grøn strøm”

Hos Mil-tek anvender vi udelukkende “grøn strøm”. Vi har omlagt vores el-indkøb til 100 % vedvarende og CO2-neutral VINDenergi fremstillet ved dansk vindkraft.

“Grøn strøm” betyder naturligvis ikke at der kommer grøn strøm ud af vores stikkontakter, men at den mængde strøm, vi anvender, er produceret 100% fra danske vindmøller og dermed er CO2-neutral. På den måde er vi via vores forbrug med til at støtte omlægningen til vedvarende energi (her i form af vindenergi).

Et lille men vigtigt bidrag til den samlede klimaindsats

KLIMAskove og “grøn strøm” fra VINDenergi er vigtige og effektive redskaber, der skal bidrage til at nedbringe Mil-teks samlede CO2-aftryk.

Som virksomhed kan vi ikke flytte store bjerge alene i forhold til klimaindsatsen, men vi kan flytte små – og det bliver vi ved med!