Transparent

Højere effektivitet hos HydraSpecma med en Lean affaldsløsning

En Lean tilgang til affaldshåndteringen har givet hurtige resultater

Ved at implementere en Lean og bæredygtig løsning til deres affaldshåndteringsprocesser, har HydraSpecma reduceret intern truckkørsel med 75 % og sparet 8 arbejdstimer om ugen. De ansatte har fået frigivet masser af tid til at udføre opgaver, der tilføjer værdi til virksomheden, frem for at gå unødvendige ture med pap- og plastaffald.

0%

Et Lean produktionsmiljø blev udfordret på affald

HydraSpecma er en stor, dansk virksomhed, der leverer forskellige komponenter til industrier som vind og offshore.

Hos HydraSpecma er produktionsområderne i forvejen meget inspireret af Lean tilgangen – med fokus på at reducere spild i alle dele af produktionen for generelt at skabe mere effektivitet.

Men – gennem årene har HydraSpecma udvidet en del, og er i dag spredt over 3 separate bygninger. De er derfor blevet udfordret på at opretholde Lean principperne, særligt i forhold til deres affaldshåndtering.

Før fungerede det sådan, at affald løbende blev samlet i bure omkring på hele anlægget. Flere gange om dagen har en medarbejder så skulle hente affald fra alle 3 bygninger med truck, og transportere det til et større, udendørs affaldsindsamlingsområde. Tidskrævende og ikke særligt effektivt.

“Value stream mapping” med GPS

Mil-tek udførte en såkaldt “Value Stream Mapping” hos HydraSpecma, som går ud på at analysere virksomhedens nuværende affaldshåndteringssituation.

Ved hjælp af en GPS på affaldstrucken, blev det afsløret at denne kørte omkring 50 km. pr. uge samt ud af produktionsbygningerne 30 gange om dagen i gennemsnit. Det blev også beregnet, at ca. 8 arbejdstimer om ugen blev brugt på håndtering af affald ved det store, udendørs affaldsområde.

De affaldsbure, som lå forholdsvis tæt på det udendørs affaldsområde, blev transporteret udenfor med håndkraft og aflæsset manuelt. Og så endelig transporteret tilbage igen til udpakningsområdet. Dette var en uhensigtsmæssig proces for de ansatte, som HydraSpecma bl.a. ønskede at finde en bedre løsning på.

Ønsket om en effektiviseret og bæredygtig affaldsløsning

HydraSpecma havde en meget proaktiv og fremadskuende tilgang til deres udfordringer, og var interesseret i at opnå en mere Lean affaldshåndtering:

  • Ændre deres nuværende affaldssituation, for at undgå al den åbenlyse spild – af både tid, plads og omkostninger og også risiko for ulykker relateret til al den truckkørsel.
  • Finde en løsning med lokale affaldsområder, frem for ét stort, udendørs indsamlingssted.
  • Forbedre deres miljøhensyn og sørge for at så meget affald som muligt kunne blive genanvendt.
Hydra

Mil-tek løste de mange affaldsudfordringer

Mil-tek har siden affaldsgennemgangen hos HydraSpecma leveret en række forskellige løsninger til virksomheden, som opfylder deres behov for ændringer.

I 2 af de 3 produktionsområder er der indført løsninger med elektriske ballepressere, som håndterer de massive strømme af papemballage. Nu skal medarbejderne i disse områder kun fylde pap i maskinerne løbende, og tømme dem en eller to gange om ugen for komprimerede baller.

Mil-tek løsningerne er enkle og sikre at bruge, hvilket betyder, at alle medarbejdere har mulighed for at læsse og betjene.

Ingen unødvendig spild på affaldshåndtering

I udpakningsområdet har Mil-tek koblet en række luftdrevne ballepressere på produktionsmiljøets allerede eksisterende trykluftsystem. Disse ballepressere håndterer nu alt det pap- og plastaffald, der løbende opstår i forbindelse med udpakning af varer, som kommer ind fra underleverandører.

Hver udpakningsstation har installeret en pap- og plastpresser. Så kan den enkelte medarbejder afhænde affald med det samme, og dermed i stedet fokusere på at udføre opgaver der tilfører værdi til virksomheden, frem for at spilde tid på at transportere emballageaffald andetsteds på gåben eller med truck.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan Mil-tek kan hjælpe din virksomhed med at optimere jeres affaldshåndtering.

Skriv hvad du har brug for, så tager vi kontakt snarest.

Anvendte produkter i denne case

2205

2305

2306

E519

E619

Trivium Packaging - 90% mere genanvendelse af affald

1 / 5