Transparent

Lean effektivitet i affaldshåndteringen resulterer i 90% mere genanvendelse af affald

Trivium genanvender nu 90% mere af deres affald

Trivium Packaging har gennem et samarbejde med Mil-tek ført deres Lean principper ud over produktionslinjen, med primært formål om at opnå et mere ryddeligt produktionsmiljø. Den nye affaldshåndtering affødte dog en lang række andre fordele – fx langt mere genanvendelse af affald, reducering af intern truckkørsel, lavere affaldsomkostninger og mere effektive medarbejdere.

0%

Trivium bad Mil-tek om at hjælpe med affaldsproblem

Den globale virksomhed Trivium Packaging fremstiller bæredygtig metalemballage, der hjælper førende brands med at skille sig ud på butikshylderne. To af nøgleprincipperne for virksomhedens produktion er Lean tilgangen og bæredygtighed.

Hos en af Triviums fabrikker, beliggende i Nottinghamshire, indså de at de havde store problemer med ophobet affald i produktionsområderne i form af papir, plast, papkasser, krympefolie og plastikbånd. Derfor indgik de et samarbejdet med Mil-tek om at løse disse problemer, og hen ad vejen endte dette med også at bringe en lang række andre fordele med sig.

Bunker af affald og hyppig truckkørsel

Medarbejderne i produktionen havde ansvar for at holde arbejdsstationerne ryddelige, men de havde ingen værktøjer til at håndtere affaldet. Situationen var derfor:

 • Affaldsbunker blev samlet rundt omkring på produktionslinjen til indsamling.
 • Medarbejderne brugte 26 timer pr. uge på at håndtere affald og transportere det med trucks til containere.
 • Den hyppige truckkørsel betød stor risiko for ulykker mellem fodgængere og trucks.
 • Det, at medarbejderne ofte måtte forlade produktionslinjen for at håndtere affald, resulterede i mindre tid til at udføre deres reelle arbejdsopgaver.
 • Trivium betalte for at have 14 containere stående udenfor, som blev tømt hver anden dag – fyldte eller ej.

Grundig affaldsgennemgang og identifikation af problemerne

Da Mil-tek fik opgaven hos Trivium, startede vi med at lave en omfattende “Value Stream Mapping” på hele anlægget, for at observere produktionsprocessen og medarbejdernes bevægelser. Velvidende om at fabrikken på de fleste områder arbejdede efter en Lean tilgang til produktionen i forvejen, viste vi dem hvordan de kunne bringe de principper videre ud over produktionslinjen.

Gennemgangen viste, at hver medarbejder i løbet af en vagt i gennemsnit ville forlade produktionslinjen over 10 gange og gå 300 meter gennem områder med hyppig trucktrafik, ud til en ekstern affaldscontainer. Denne tid brugt væk fra produktionslinjen var et unødvendigt spild af effektiv tid, og med risiko for interne ulykker. Det handlede altså ikke kun om at fjerne affaldsrod fra arbejdsområder, men om at optimere hele processen omkring affaldshåndtering på fabrikken.

Lean optimering giver bedre affaldshåndtering

Mil-tek installerede luftdrevne affaldspressere på fabrikkens eksisterende trykluft. Med affaldspresserne installeret på produktionslinjen kan medarbejderne nu putte affaldet direkte i affaldspresseren, når det opstår, og komprimere det med det samme – med en reduktion på 10:1. En Lean tilgang til fabrikkens affaldshåndtering har haft en lang række fordele:

 • Medarbejderne gik fra at bruge 26 timer pr. uge på affaldshåndtering til kun at skulle transportere én komprimeret balle pr. måned.
 • Medarbejderne kunne derfor øge deres effektivitet på selve produktionslinjen markant.
 • Arbejdsstationerne var langt mere ryddelige.
 • Ulykkesrisikoen blev reduceret.
 • Affaldsomkostningerne faldt markant.
 • De 14 containere, der blev tømt hver anden dag, blev reduceret til 4 containere der nu bliver tømt 1 gang i ugen.
 • Intern truckkørsel blev reduceret med 60%.
 • 90% mere genanvendelse af affald.
 • Mil-tek maskinerne bidrager til at drive Triviums Lean principper.

En grønnere virksomhedsprofil med affaldspressere

Siden den første succes, blev Mil-tek løsningen udrullet til seks andre steder på fabrikken. Al den affald, som bliver komprimeret på fabrikken, kan nu gå direkte til genanvendelse. Og den nye affaldshåndteringsløsning har derfor hjulpet Trivium med at opfylde mål om mere bæredygtighed.

Skal vi også hjælpe jer?

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan Mil-tek kan hjælpe din virksomhed med at optimere jeres affaldshåndtering.

Skriv hvad du har brug for, så tager vi kontakt snarest.

Anvendte produkter i denne case

2205

2306

H501

HydraSpecma har reduceret intern truckkørsel med 75%

1 / 5