Transparent

Lean affaldshåndtering

En Lean tilgang til affaldshåndtering hjælper med at minimere de processer i håndteringen, som ikke skaber værdi. En Lean affaldshåndtering sparer således de fleste virksomheder for enorme mængder tid, plads og omkostninger.

Ineffektiv affaldshåndtering hos mange virksomheder

Hos mange virksomheder foregår affaldshåndteringen således, at affald som pap og plast opsamles i skraldespande og/eller bure rundt omkring – her angivet på billedet til højre som små, blå prikker.

Flere gange dagligt skal affaldet så opsamles og transporteres til en eller flere udendørs containere, hvor det yderligere skal sorteres og bearbejdes ved sammenfoldning, opskæring m.m.

Resultatet af denne form for affaldshåndtering er et afbrudt og ineffektivt arbejdsflow, stort tidsspild, sandsynlighed for fejlsortering og højere risiko for interne ulykker – fx i forbindelse med transport af affaldet med truck.

Almindelige affaldscontainere har flere ulemper

Når virksomheder bruger affaldscontainere til indsamling af affald har dette flere ulemper. Fx:

  • Meget spildtid i forbindelse med transport af affald til containerområdet samt evt. yderligere ophold hér
  • Opbevaring af luft – affald som pap, plast og flamingo fylder meget, selv når det er sammenfoldet
  • Dyre (og faste) priser på tømning – desuden bliver containeren tømt, lige meget om den er fyldt eller ej
  • Tendens til fejlsortering
  • Containeren er låst til én renovatør

Lean tilgangen handler om at effektivisere arbejdsflows, ved at eliminere unødvendige processer og spild, have ting stående hvor man skal bruge dem samt lave løbende forbedringer.

Lean er oftest brugt, og kendt, inden for produktionsmiljøer, men kan også bruges med stort udbytte inden for andre brancher.

Fordele ved en Lean affaldshåndtering

Mil-tek benytter Lean principper, når vi skræddersyr affaldsløsninger. Med en affaldshåndteringsløsning baseret på Lean principper, placeres vores trykluftdrevne affaldspressere lige der hvor affaldet opstår – som vist på billedet til højre.

Således kan affaldet afhændes med det samme, direkte i en pappresser eller plastpresser, uden det er nødvendigt at sammenfolde det inden eller “gå tur med det” til en container. I presseren bliver affaldet komprimeret – op til 90 % – og den tømmes nemt og enkelt, når den indikerer fyldt balle. De komprimerede baller kan nemt opbevares og senere afhentes til genanvendelse.

Resultatet af en Lean affaldshåndtering er dermed et langt mere effektivt arbejdsflow, hvor man sparer store mængder tid og plads på sin affaldshåndtering, samt sparer omkostninger til containere og tømning af disse.

Lean affaldshåndtering minimerer også truckkørsel

Arbejdsulykker relateret til truckkørsel er hyppige, og i mange tilfælde fører sådanne ulykker til alvorlige konsekvenser. Risikoen for ulykker med truckkørsel bliver større, hvis der sker en sammenblanding af gående og kørende færdsel samt hvis der er rod på transportarealet – begge dele gør sig ofte gældende i forbindelse med transport af affald med truck.

En Lean tilgang til affaldshåndteringen, hvor man komprimerer affald ved affaldskilden, reducerer nødvendigheden af truckkørsel markant og resulterer dermed i langt højere sikkerhed.

Reducér ture med truck med 10:1
Hvis man normalt transporterer 5-15 kg. affald per tur med truck kan man, hvis affaldet i stedet komprimeres, nøjes med at skulle håndtere det for hver 50-150 kg. Altså kan man i nogle tilfælde opnå en reduktion, i de gange man skal transportere affald med truck, på op til 10:1!

4 vigtige Lean principper

Her kan du få et indblik i 4 grundlæggende Lean principper, som Mil-tek primært benytter, når vi skræddersyr en affaldsløsning til dig.

Kaizen – løbende forbedringer
Handler om at lave konstante forbedringer, og involvere medarbejderne i dette, hvorfor nogle virksomheder også arbejder med Kaizen tavler hvor man løbende skriver ideer og fokuspunkter ned. Forbedringerne må ikke være på bekostning af det endelige produkt til kunden.

8 typer af spild
Overproduktion, Transport, Ventetid, Overforædling, Lager, Fejl og returløb, Bevægelser og søgning, Uudnyttet viden.

Value Stream Mapping
Handler om at kortlægge produktionsflows eller andre processer med ALLE små detaljer, men henblik på at identificere punkter man kan skære fra eller effektivisere på.

5S – et værktøj til at skabe system og orden
Sortér, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér, Selvdisciplin. Ved at arbejde med 5S kan man opnå: Bedre ergonomi og arbejdsmiljø, højere kvalitet, tidsbesparelse, øget produktivitet, øget medarbejdertrivsel m.m.

HydraSpecma har reduceret intern truckkørsel med 75%

1 / 3

Vil du vide mere om Lean?

Er du blevet nysgerrig på, hvordan I kan optimere jeres affaldshåndtering efter Lean tilgangen, og dermed opnå en lang række fordele og besparelser?

Kontakt os via formularen her, så vender vi snarest tilbage til dig.