Affald hos Hospitaler & sundhedsfaciliteter

Sundhedsfaciliteter har strenge hygiejne standarder og kræver derfor optimerede og gennemtestede løsninger til deres håndtering af affald. Uanset hvilken type affald genereres har Mil-tek en løsning så genbrug kan komme på dagsordenen samtidig med at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt.

Unikke fordele

  • Kan bruges til materiale såsom pap, plast, dåser og vådaffald

  • Optimering af arbejdsmiljøet og god hygiejne

  • Muligt at rengøre simpelt og hurtigt

  • Kan placeres ved køkkener for optimal udnyttelse af ressourcer

  • Simpel betjening: Alle ansatte kan anvende de simple maskiner

  • Få én samlet strømlinet plan for den interne affaldshåndtering