Transparent
Topbillede

Service (Udføres årligt)

Al udstyr forringes over tid og skal derfor serviceres. I forbindelse med dit årsservice af dit Mil-tek udstyr kan du herunder finde alle de punkter, som indgår i serviceeftersynet for et givent Mil-tek produkt.

Pneumatiske affaldspressere

A101 | A102 | A305 | A406 | A509 | 101 | 102 | 205 | 205TS | 305 | 306 | 306HD | 509 | 509HD | 2101 | 2102 | 2205 | 2305 | 2306 | 2509

Servicepunkter

 • Test maskinen
 • Tøm maskinen
 • Tjek fjedre
 • Tjek håndtag
 • Tjek hængsler
 • Tjek for lækage
 • Tjek båndbremser
 • Tjek gummibånd holder
 • Tjek slidstykke v. håndtag
 • Tjek sikkerhedssystem
 • Tjek fastgørelse af maskinen
 • Juster glideskinner
 • Smørelse af cylinder
 • Smørelse af stempelstang
 • Smørelse af aktiveringsventil
 • Udskiftning af støjdæmper
 • Udskiftning af membran
 • Udskiftning af lyddæmper / filtre
 • Montering af servicemærke

Pneumatiske XP-maskiner

XP100 | XP200 | XP300 | XP100S | XP200S

Servicepunkter

 • Test maskinen
 • Tøm maskinen
 • Tjek fjedre
 • Tjek håndtag
 • Tjek hængsler
 • Tjek for lækage
 • Tjek båndbremser
 • Tjek gummibånd holder
 • Tjek slidstykke v. håndtag
 • Tjek sikkerhedssystem
 • Tjek fastgørelse af maskinen
 • Juster glideskinner
 • Smørelse af cylinder
 • Smørelse af stempelstang
 • Smørelse af aktiveringsventil
 • Udskiftning af støjdæmper
 • Udskiftning af membran
 • Udskiftning af lyddæmper / filtre
 • Montering af servicemærke

Kompressorer

Gentilin

MT1 Boxer | MT1 Boxer US | MT2 Boxer | MT3 Boxer  | MT4 Boxer | MT5 Boxer

Servicepunkter

 • Tøm for vand
 • Rensning af aftapningshane / filter
 • Tjek for lækage
 • Udskiftning af luftfiltre
 • Tjek strømtilførsel
 • Funktionstjek

 

Peruffo & Reno

MT1 | MT2 | MT3 | MT4 | MT4-R | MT5 | MT5-R

Servicepunkter

 • Tøm for vand
 • Rensning af aftapningshane / filter
 • Tjek for lækage
 • Udskiftning af luftfiltre
 • Tjek strømtilførsel
 • Skift olie
 • Funktionstjek

H500/H501

H500 |H501

Servicepunkter

 • Test maskinen
 • Tøm maskinen (fjern materiale fra toppen af pressepladen)
 • Tjek alle bolte i “balle-ud” systemet, tilstram om nødvendigt disse
 • Funktionskontrol af “balle-ud” systemet
 • Udskiftning af “Balle-ud” bånd
 • Tjek pressepladens nylon-guides
 • Udskiftning af pressepladens nylon-guides
 • Tjek ifyldningsdøren (åben/luk maskinen, fjedre)
 • Udskiftning af fjedre
 • Tjek dørens sikkerhedsmekanisme
 • Tjek åbning og lukning af døren (smøring af hængsler)
 • Tjek hydraulikslangerne / forbindelserne
 • Udskiftning af hydraulikslangerne (Hvert 6. år)
 • Tjek olie
 • Udskiftning af olie (Hvert 6. år)
 • Udskiftning af oliefilter
 • TJek alle elektriske komponenter + kabler
 • Tjek alle bolte, tilstram disse om nødvendigt
 • Montering af servicemærke

H600

H600

Servicepunkter

 • Test maskinen
 • Tøm maskinen (fjern materiale fra toppen af pressepladen)
 • Tjek alle bolte i “balle-ud” systemet, tilstram om nødvendigt disse
 • Funktionskontrol af “balle-ud” systemet
 • Udskiftning af “Balle-ud” bånd
 • Tjek ifyldningsdøren (metal-bånd, fjedre, nylon-guides)
 • Tjek dørens sikkerhedsmekanisme
 • Tjek døråbningsmekanismen
 • Tjek hydraulikslangerne / forbindelserne
 • Udskiftning af hydraulikslangerne (Hvert 6. år)
 • Tjek olie
 • Tjek/Udskiftning af oliefiltre
 • Tjek pressepladsens nylon-guides
 • Udskiftning af pressepladsens nylon-guides (hvis nødvendigt)
 • Tjek “level systemet”
 • Tjek alle elektriske komponenter + kabler
 • Tjek/rengør “guide way” for easy loop bånd
 • Tjek alle bolte, tilstram disse om nødvendigt
 • Montering af servicemærke

HZT600

HZT600

Servicepunkter

 • Test maskinen
 • Tøm maskinen (fjern materiale fra toppen af pressepladen)
 • Tjek alle bolte i “balle-ud” systemet, tilstram om nødvendigt disse
 • Funktionskontrol af “balle-ud” systemet
 • Udskiftning af “Balle-ud” bånd
 • Tjek ifyldningsdøren (metal-bånd, fjedre, nylon-guides)
 • Tjek dørens sikkerhedsmekanisme
 • Tjek døråbningsmekanismen
 • Tjek hydraulikslangerne / forbindelserne
 • Udskiftning af hydraulikslangerne (Hvert 6. år)
 • Tjek olie
 • Tjek/Udskiftning af oliefiltre
 • Tjek pressepladsens nylon-guides
 • Udskiftning af pressepladsens nylon-guides (hvis nødvendigt)
 • Tjek “level systemet”
 • Tjek alle elektriske komponenter + kabler
 • Tjek/rengør “guide way” for easy loop bånd
 • Tjek alle bolte, tilstram disse om nødvendigt
 • Montering af servicemærke

50SD

50SD

Servicepunkter

 • Kontroller isolator. Tjek netledning, stikkontakt, stik og maskinisolering
 • Test og tjek af maskinens kontrol-indstillinger og indikatorer, nødstop, sikkerhedsafbrydere
 • Visuel inspektion af maskinstruktur, hjul, spindler, klemmer og gulvfastgørelse
 • Smørelse af hjulspindler, hængelser, kæder, klemmer og ratchet mekanismer
 • Undersøg løftekrog for slid eller revner
 • Kontroller forsegling på låg / afladningsdør og adgangspaneler
 • Kontroller låg og låse
 • Kontroller funktionaliteten og rens foto-øjet, hvor det er monteret
 • Undersøg balle-udsmider mekanisme
 • V-bælter (udstrækning)
 • Kontroller pressekammeret
 • Spindler (balance-kontrol, smøring)
 • Spindellejer (inspektion af vedhæftet filer osv.)
 • Elektronik (kontrol-kontakter, smøring)
 • Elektrisk motor (kontrolleje, kabel, remskive)
 • Presseplade (kontrollering af revner osv.)
 • Kontroller renlighed af kammeret
 • Undersøg cylindre, stempel stænger. Kontroller lækager
 • Kontroller tilstand af slanger
 • Kontroller bindings-vejledninger, juster og smør efter behov
 • Smøring af cylinder-hænglser og tjek tilstand

Elektriske affaldspressere

E219 | E319 | E519 | E619

Servicepunkter

 • Sikkerhedskontrol
 • Dørlås (fjeder, låseringe, justering, smøring)
 • Gasdæmpere (Smøring, slitage-kontrol)
 • Dørlås (smøring, slitage-kontrol)
 • Dørhængsler (låseringe, smøring)
 • Krog-holdere (Smøring)
 • Tandrem el. kæder (strækning, smøring, udskiftning)
 • V-bælter (udstrækning)
 • Kontroller pressekammeret
 • Spindler (balance-kontrol, smøring)
 • Spindellejer (inspektion af vedhæftet filer osv.)
 • Elektronik (kontrol-kontakter, smøring)
 • Elektrisk motor (kontrolleje, kabel, remskive)
 • Presseplade (kontrol af revner osv.)
 • Tipping (presseplade) (fjeder, låsering, slidstyring, smøring)
 • Tilt (bund) (løfteboks, balleudkastbånd, aksler, låseringe, smøring)
 • Rengøring af maskinen (fjern fastklemt materiale, tørre af)
 • Kontrollering af skruer, lamper osv.
 • Kontroller af maskinen står som den skal (lige/niveau)
 • Kontrollering af visse dele (kabelskift, software opdatering)
 • Alternative indstillinger (døren 180/90°, S & H, ballehøjde, “belt cutter”)

EPS komprimatorer

EPS900 | EPS1000

Servicepunkter

 • Test maskinen
 • Tjek sikkerhedsswitch til top
 • Tjek nødstop
 • Tjek tromle-tilstand
 • Tjek modholdsplade + bolte
 • Fjernelse af uønskt materiale ved tromle
 • Smørelse af tromlelejer
 • Tjek motor bolte
 • Tjek kæde
 • Smørelse af kæde
 • Tjek luftforsyning (lækage)
 • Tjek el-komponenter
 • Montering af servicemærke

EPS komprimatorer

EPS1800 | EPS2000

Servicepunkter

 • Test maskinen
 • Tjek sikkerhedsswitch til top
 • Tjek sikkerhedsswitch til låge
 • Tjek nødstop
 • Tjek tromle-tilstand
 • Tjek modholdsplade + bolte
 • Fjernelse af uønsket materiale ved tromle
 • Smørelse af tromlelejer
 • Tjek motor bolte
 • Tjek olie stand i opriver gear
 • Tjek olie stand i snegl gear
 • Tjek luftforsyning (lækage)
 • Tjek el-komponenter
 • Montering af servicemærke

IC60 komprimator

IC60

Servicepunkter

 • Kontroller hydraulikolie niveau
 • Kontroller hydraulik for lækager
 • Påfyld fedt til leje
 • Kontroller låsesplitter v. inspektionsvindue
 • Skift filter
 • Kontroller fjeder v. sikkerhedsbøjle
 • Fjern materiale fra tromle v. transportør
 • Kontroller sikkerhedskreds
 • Fjern isoleringsmateriale, der er mellem bånd og vakse
 • Stram evt. transportbåndbæltet
 • Kontroller gasfjedre
 • Udskift slidplade (hvert femte år)
 • Kontroller og evt. udskift modskær (varenummer 888311)
 • Montering af servicemærke

Har din Mil-tek presser brug for service?

Udfyld formularen her, så vil vi kontakte dig.

Husk at angive serienummer, så vi er sikre på at din løsning får “den rette medicin” til at holde sig kørende i mange år endnu.