Løsning til korrekt bortskaffelse af tomme Covid-19 ampuller

Mil-tek leverer lige nu glasknuser løsninger til vaccine centre landet over, for at sikre at de tommer ampuller bliver destrueret og bortskaffet på forsvarlig vis. Lægemiddelstyrelsen har rundsendt retningslinjer til regioner og sygehusapoteker, for at sikre kriminelle ikke får mulighed for at forfalske vacciner.