Genbrug af Affald i Produktion / Logistik

Producenter & logistikcentre håndterer ofte en varieret blanding og mængde af affald, hovedsageligt pap og plast emballage, men til tider også dåser, metal og lignende materialer. Uanset affaldstype og mængde kan du sende det til genbrug ved hjælp af en Mil-tek affaldspresser.

Unikke fordele:

  • Optimerede og strømlinede faciliteter

  • Pres og komprimer affaldet for færre tømninger/afhentninger

  • Højeste sikkerhedscertificering overholdes

  • Drevet udelukkende af trykluft (kan kobles til eksisterende)

  • Minimering af omkostninger forbundet med affaldshåndtering

  • Pap, plast og andre materialer kan alle presses i en maskine