Offshore & Shipping håndterer affald - Korrekt?

Inden for offshore og shipping er der en streng lovgivningen om affaldshåndtering og pladsen det optager. Behovet for en optimeret affaldsløsning og reduceringen af affald er stigende. Med tanke på restriktionerne indenfor MARPOL kan Mil-tek hjælpe jer med en simpel, effektiv og optimeret løsning til at komprinere det affald i genererer.

Unikke fordele

  • Komprimér al affaldet og udnyt pladsen bedre

  • Komprimer alt, lige fra pap og plast til madaffald og dåser

  • Maskinerne kan kobles på eksisterende trykluft system

  • Opnå et renere og mere overskueligt arbejdsmiljø

  • Få én samlet løsning for al affaldshåndtering

  • Simple og sikre komprimatorer at betjene og vedligeholde