Håndtering af Affald i Detailbranchen

Detailbranchen håndterer en kontinuerlig og varieret blanding af affald i både lagre og butikker. Kan du genkende scenarioet hvor affaldet hober sig op og er kilde til spild af ressourcer. Så komprimer det med en affaldspresser fra Mil-tek!

Unikke fordele

  • Løsninger i alle størrelser

  • Simpel og effektiv håndtering af affald

  • Håndter store mængde emballage uden problemer

  • Kan installeres ved affaldskilden for optimal placering

  • Optimér de interne arbejdsrutiner, og udnyt ressourcerne