Transparent
Topbillede

Hvad er forskellen mellem en hydraulisk og en pneumatisk ballepresser?

Denne guide dykker ned i forskellen mellem en hydraulisk og en pneumatisk (trykluftsdreven) ballepresser.

Hydrauliske vs. trykluftsdrevne ballepressere

En hydraulisk ballepresser og en pneumatisk / trykluft drevet ballepresser udfører stort set den samme opgave: de komprimerer genanvendelige materialer såsom papir, pap og plastik til tætte blokke (baller), som let kan transporteres og genbruges.

Begge slags maskiner har en strømkilde og bruger kraften herfra til at presse materialer. Og det er i strømkilden selve forskellen ligger.

Trykluft drevne ballepressere

Pneumatiske ballepressere drives af trykluft og arbejder hurtigt. De fungerer på den måde, at luft fylder den øverste cylinder og skaber tryk, som presser pressepladen ned. Trykket låser pressepladen ned, så affaldet forbliver under pres indtil næste gang maskinen fyldes – hvilket skaber meget tæt komprimerede affaldsballer.

Der er ingen elektriske komponenter i pneumatiske ballepressere, hvilket betyder at der ikke er risiko for olielækage og at de generelt skal serviceres mindre. Det er dermed oplagt at have trykluft drevne affaldspressere i køkkenmiljøer o.lign., hvor risikoen for kontaminering skal være minimal.

Hydrauliske ballepressere

Hydrauliske ballepressere bruger en elektrisk motor til at pumpe hydraulikolie. Hydraulikolien genererer tryk i cylindrene, som er dét der driver pressepladen ned i maskinen.

Hydrauliske ballepressere er typisk et godt valg til den tunge industri såsom produktionsmiljøer, hvor der genereres store mængder affald og ofte også meget kraftigt pap – som kræver lidt ekstra pressekræfter.

Her er lidt flere overvejelser at gøre sig, hvis du skal vælge mellem hydrauliske og pneumatiske ballepressere

  • Volumen. Hydrauliske ballepressere er bedre egnet til store affaldsmængder (mere end et ton om ugen)
  • Størrelse. Pneumatiske ballepressere er typisk mindre og bedre egnet til arbejdspladser med begrænset plads
  • Støj. Hydrauliske ballepressere er ofte ret støjende og installeres derfor ofte væk fra produktionsprocessen
  • Støj. Pneumatiske ballepressere er mere støjsvage og installeres derfor ofte tæt på produktionsprocessen
  • Vedligeholdelse. Både pneumatiske og hydrauliske ballepressere kræver årlig vedligeholdelse. Dog kræver pneumatiske ballepressere mindre vedligeholdelse, da de ikke har nogen elektriske komponenter
  • Strømkilde. Pneumatiske ballepressere kan tilsluttes direkte til eksisterende luftledninger. Har man ikke det installeret, kræves en lille kompressor
  • Strøm. Når pressepladen på en pneumatisk ballepresser er nede, låses den på plads ved hjælp af trykluften. Hydrauliske ballepressere kræver konstant strøm for at opretholde konstant tryk
  • Styrke. Hydraulikoliens høje tryk skaber mere nedadrettet tryk på materialet end trykluft – men bruger derfor også mere strøm
  • Hygiejne. Pneumatiske ballepressere er bedre egnet til fødevareproduktionsmiljøer, da de minimerer risikoen for kontaminering

Har du spørgsmål?

Kontakt os hvis du vil vide mere om hvordan Mil-tek kan hjælpe din virksomhed med at optimere affaldshåndtering.

Skriv hvad du har brug for, så tager vi kontakt snarest.